Kemikaliers negativa inverkan 

Det är värt att betänka vad som finns i flertalet foder ute på marknaden.

Kemikalier - Syntetiskt tillverkade färg, smak, doft, emulgerings- eller konserveringsmedel. Även fuktighetsbevarare, smakförstärkare och i flera foder till och med substanser som antidepressiva medel och matförgiftnings mediciner.

Kemikalier som blandas i hund och kattfoder tas upp av djuren och lagras i deras fettvävnad. Det tar upp emot 4 - 6 veckor innan blodomloppet kan göra sig av med kemikalierna. Om man dagligen fyller på kemikaliedosen genom att mata katten och hunden med ett foder som innehåller kemiska substanser har djurens kropp ingen chans att avgifta sig själv. 

Däremor när en tik/honkatt diar sina valpar/kattungar tar de så mycket av sina fettreserver, det gör att mycket av kemikalierna transporteras ur kroppen via mjölken. Tyvärr går det rätt ner till de små nyfödda som får en extra dålig start på livet.

Idag behöver fodertillverkare inte ange de kemikalier som råvaruleverantören använt sig av. På förpackningen står det ofta bara om de själva har tillsatt någon substans. De är däremot skyldiga att uppge det på direkta frågor. Det rör sig tyvärr ofta om propylenglykol som även används i kylsystemet i bilar.

Det är tillåtet att tillsätta konserveringsmedel i hund och kattmat som enbart får finnas i ytterst små mängder i människoföda på grund av mycket stora hälsorisker. Etoxikin är ett av de vanligaste ämnen, det används även vid besprutning av frukt och grönsker. I människo-föda tillåts max 1 mg/kg. I hund och kattmat är det tillåtet med upp till 150mg/kg, det vill säga 150 gånger mer än för oss människor. 

CENATURIO, är ett hälsosamt hund och kattfodret utan kemikalier!

mellanslag

De vanligaste tillsatserna i hund och kattmat och deras biverkningar:

Källa: Farliga biverkningar av livsmedelstillsatser. Läs hela listan här>> 

Fakta och sammanställning: Roy Firus 

E 202: KALIUMSORBAT
Leverskador.  Svåra allergiska reaktioner. 

 

E 249: NITRIT och E 252: NITRIAT
Reagerar med sorbater E200-E203 och bildar mutagena kemiska föreningar utvecklar bestående ärftliga skador. 

 

E310: PROPYLGALLAT
Astma.  Cancer.
Dermatit - hudsjukdomar. 
Eksem.  Fortplantningssvårigheter. 
Leverskador.  Svåra allergiska reaktioner.

 

E320: BUTYLHYDROXIANISOL (BHA)
Leverskador.  Lung- mag- och äggstockstumörer. 
Kronisk urticaria - utslag som kliar och svider. 
Konjunktivit (ögoninfektion). 
Skapar patologiska förändringar i hjärnan och ökar aggressionsmönstren. 
Fortplantningssvårigheter. 
Fosterskador. Dermatit - hudsjukdomar. 
Cancer.  Astma. Blodförändring. 

 

E321: BUTYLHYDROXITOULEN (BHT) 
Leverskador.  Lung- mag- och äggstockstumörer. 
Lagras i kroppsvävnader. 
Kronisk urticaria - utslag som kliar och svider. 
Konjunktivit (ögoninfektion). 
Huvudvärk. Hudblåsor.  Hals- och bröstsmärtor. 
Skapar patologiska förändringar i hjärnan och ökar aggressionsmönstren. 
Fortplantningssvårigheter. 
Fosterskador. Dermatit - hudsjukdomar. 
Cancer. Astma. Blodförändring.

dogHundmat
CatKattmat
Mer Cenaturio